CPU INTEL - BỘ VI XỬ LÝ

E8400

E8400

Giá: 80.000 đ

280.000 đ

Mua ngay

G860

G860

Giá: 80.000 đ

890.000 đ

Mua ngay

G2020

G2020

Giá: 150.000 đ

590.000 đ

Mua ngay

i3 2120

i3 2120

Giá: 290.000 đ

1.550.000 đ

Mua ngay

G3220

new

G3220

Giá: 350.000 đ

1.350.000 đ

Mua ngay

i3 3220

hot

i3 3220

Giá: 480.000 đ

1.190.000 đ

Mua ngay

i5 2400

i5 2400

Giá: 720.000 đ

2.300.000 đ

Mua ngay

i3 4130

i3 4130

Giá: 790.000 đ

2.100.000 đ

Mua ngay

i5 3570

i5 3570

Giá: 950.000 đ

2.650.000 đ

Mua ngay

i5 3470

i5 3470

Giá: 980.000 đ

2.600.000 đ

Mua ngay

i5 4570

i5 4570

Giá: 1.400.000 đ

3.680.000 đ

Mua ngay

i7 2600

i7 2600

Giá: 1.450.000 đ

3.400.000 đ

Mua ngay

E3 1240 V3

hot

E3 1240 V3

Giá: 2.050.000 đ

5.600.000 đ

Mua ngay

i7 3770

i7 3770

Giá: 2.150.000 đ

4.400.000 đ

Mua ngay

Xeon E3 1240 V2

hot

Xeon E3 1240 V2

Giá: 2.250.000 đ

3.100.000 đ

Mua ngay

Tin tức

Quốc Khánh

(ĐT:-Zalo: 0357660999)

Duy Huỳnh

(ĐT:-Zalo: 0349622697)